Hopp til hovedinnhold

Molekylene våre

Utforsk Air Liquide Skageraks tilbud

Air Liquide Skagerak tilbyr biogass og naturgass

Hva er biogass?

Produksjonsprosess for biogass 
Biogass oppstår ved spaltning av nytt biologisk materiale, f.eks. husdyrgjødsel, kloakkslam og matavfall, uten tilførsel av oksygen. Gassen er luktfri, fargeløs og ikke-korroderende.
Når biogass oppgraderes til kjøretøykvalitet, består gassen av ca. 98 % metan (CH4). 

Bidrar til en mer sirkulær økonomi
Biogass produseres av biologisk nedbrytbart avfall fra jordbruk, næringsmiddelindustrien, hagehold osv., som kan innhentes lokalt og deretter behandles i lokale biogassanlegg. 

Biogass kan deretter distribueres og brukes som drivstoff, og utgjør en fornybar energikilde for lokale virksomheter og transportinfrastruktur. Ingenting går til spille, siden rester fra biogassproduksjonen blir gjødsel, noe som reduserer bruken av kunstgjødsel. 

Biogassen fra Greve

Les mer
Air Liquide Skagerak markedsfører og distribuerer i utgangspunktet all biogass fra Greve-anlegget til transportsektoren i Vestfold og Grenland.
 
  1. Er en blanding av husdyrgjødsel (gris og ku) og matavfall innhentet lokalt i Vestfold og Telemark
  2. I reaktortanken vil denne blandingen sammen med enkelte bakterier utvikle rå biogass (ca. 60–65 % metan)
  3. Etter oppgradering og rensing er det endelige produktet 98 % metan
  4. Metanet ledes inn i Skageraks eksisterende gassinfrastruktur for videre distribusjon, og gassen brukes også som drivstoff
  5. Biproduktene er hovedsakelig vann, CO2 og H2S samt det viktige restproduktet som deretter blir biogjødsel
  6. CO2 blir fanget opp og sendt i rør til drivhusanlegg for dyrking av tomater
  7. H2S blir fanget i et kullfilter og videre raffinert
  8. Bioresten blir deretter returnert til bønder som gjødsel

Flytende eller komprimert biogass: Hvor brukes den? 
Biogass kan lagres på to forskjellige måter avhengig av den endelige bruken. 

LBG: Forkortelse for "liquified biogas" er betegnelsen for flytende, nedkjølt biogass. Gassen kondenseres til væske ved nedkjøling til minus 162 grader celsius. LBG er lett og trygt å transportere og en drivstoff løsning som egner seg ypperlig til lastebiler, busser osv.

CBG: Forkortelse for "compressed biogas". Dette er biogass som er komprimert til et trykk på 200–250 bar. CGB brukes til å forsyne stasjoner for flåter av lette kjøretøy, biler, semitrailere, varebiler eller busser. CNG lagres i flaskebanker  i gassform.

Naturgass

En allsidig energikilde

Naturgass er et svært effektivt og ekstremt fleksibelt drivstoff som kan brukes til praktisk talt alle mulige energiformål. Den er luktfri, fargeløs og giftfri. Det er også det mest rentbrennende hydrokarbonet og kan brukes i kombinasjon med biogass for å redusere karbonutslippene ytterligere. 

Prosessering av naturgass

  • CNG eller komprimert naturgass brukes primært i biler. Gassen komprimeres til et trykk på minst 200 bar.
  • LNG eller flytende naturgass er flytende, nedkjølt naturgass. Gassen må normalt kjøles ned til ca. -162 °C for å forbli flytende ved normalt trykk.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om noen av våre produkter eller tjenester, kan du gjerne ringe eller sende oss en melding.

Kontakt oss