Om Air Liquide Skagerak AS

Leverandør av ren energi

Air Liquide Skagerak AS har som mål å markedsføre og distribuere biogass og naturgass til industri og transport, men også til maritim industri, offentlige bygg osv.

Distribuerer ren energi for en bedre fremtid

Air Liquide Skagerak AS er et fellesforetak mellom to selskaper med en unik kompetanse i energisektoren. Air Liquide Skagerak eies 51 % av Air Liquide, et internasjonalt gasselskap med hovedkontor i Paris (Frankrike), og 49 % av Skagerak Energi, et norsk kraftselskap i Vestfold-Telemark-regionen. Selskapet markedsfører og distribuerer biogass og naturgass som brukes i industri, transport, maritim industri og offentlige bygg.

Selskapet er en ledende og attraktiv aktør i biogassegmentet gjennom strategisk og målrettet utnyttelse av markedsposisjon, kompetanse og gassinfrastruktur, samt gjennom utvikling av naturgass- og biogassporteføljen basert på konkurransedyktige leveranser.
Selskapet bygger og utvider gassdistribusjonsnett, samt eier og driver disse nettene og de tilhørende anleggene.
Innen markedsføring, salg og distribusjon fokuserer selskapet på:

  • Utforming og bygging av distribusjonsnett med fokus på kunderelasjoner
  • Eierskap og/eller drift av distribusjons infrastruktur for gass
  • Levering av naturgass og biogass til kundene våre

Kotankt Oss

Våre ansatte

Frode Halvorsen
CEO
frode.halvorsen@alskagerak.no
+47 934 01 544
Andrea Schreib
CFO
andrea.schreib@alskagerak.no
+47 469 58 626
Anders Pederstad
Business Development
anders.pederstad@alskagerak.no
+47 928 08 640
Svein Morten Hanssen
Technical and Project Manager
sveinmorten.hanssen@alskagerak.no
+47 957 95 254
Kristian Lund
HMS and Operation Manager
kristian.lund@alskagerak.no
+47 908 40 388
Lars Inge Kvamme
Marked and Operation
larsinge.kvamme@alskagerak.no
+47 915 50 893
Jan Åge Kverndalen
Marked
janage.kverndalen@alskagerak.no
+47 977 23 051
Kristian Nilsen
Operations
kristian.nilsen@alskagerak.no
+47 958 49 641
Anne Marte Bjerkely Skarding
Business Controller
annemarte.skarding@alskagerak.no
+47 92 82 82 22
Ivar Ugland
Sales Manager
ivar.ugland@alskagerak.no
+47 911 86 360
Kristian Isohuhta
Operations
kristian.isohuhta@alskagerak.no
+47 452 18 363
Ole Christian Skaberg
Operations
olechristian.skaberg@alskagerak.no
+47 916 29 365