Hopp til hovedinnhold

Om Air Liquide Skagerak AS

Leverandør av ren energi

Air Liquide Skagerak AS har som mål å markedsføre og distribuere biogass og naturgass til industri og transport, men også til maritim industri, offentlige bygg osv.

Distribuerer ren energi for en bedre fremtid

Air Liquide Skagerak AS er et fellesforetak mellom to selskaper med en unik kompetanse i energisektoren. Air Liquide Skagerak eies 51 % av Air Liquide, et internasjonalt gasselskap med hovedkontor i Paris (Frankrike), og 49 % av Skagerak Energi, et norsk kraftselskap i Vestfold-Telemark-regionen. Selskapet markedsfører og distribuerer biogass og naturgass som brukes i industri, transport, maritim industri og offentlige bygg.

Selskapet er en ledende og attraktiv aktør i biogassegmentet gjennom strategisk og målrettet utnyttelse av markedsposisjon, kompetanse og gassinfrastruktur, samt gjennom utvikling av naturgass- og biogassporteføljen basert på konkurransedyktige leveranser.
Selskapet bygger og utvider gassdistribusjonsnett, samt eier og driver disse nettene og de tilhørende anleggene.
Innen markedsføring, salg og distribusjon fokuserer selskapet på:

  • Utforming og bygging av distribusjonsnett med fokus på kunderelasjoner
  • Eierskap og/eller drift av distribusjons infrastruktur for gass
  • Levering av naturgass og biogass til kundene våre

Åpenhetsloven

1 juli i år trer Åpenhetsloven i kraft i Norge. Åpenhetsloven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Klikk her for mer informasjon om tiltakene som er iverksatt av Air Liquide Skagerak.

Kontakt oss

Våre ansatte

Frode Halvorsen
CEO
frode.halvorsen@airliquide.com
Andrea Schreib
CFO
andrea.schreib@airliquide.com
Anders Pederstad
Business Development
anders.pederstad@airliquide.com
Svein Morten Hanssen
Technical and Project Manager
sveinmorten.hanssen@airliquide.com
Martin Bakke
Operations Manager
martin.bakke@airliquide.com
Kristian Lund
HMS and Operation Manager
kristian.lund@airliquide.com
Jane K.G. Kristiansen
Contracts, Sales & Marketing
jane.kristiansen@airliquide.com
Jan Åge Kverndalen
Sales
janage.kverndalen@airliquide.com
Kristian Nilsen
Operations
kristian.nilsen@airliquide.com
Eystein Helland
Project Manager
eystein.helland@airliquide.com