Hopp til hovedinnhold

Om Air Liquide Skagerak AS

Leverandør av ren energi

Air Liquide Skagerak AS har som mål å markedsføre og distribuere biogass og naturgass til industri og transport, men også til maritim industri, offentlige bygg osv.

Distribuerer ren energi for en bedre fremtid

Air Liquide Skagerak AS er et fellesforetak mellom to selskaper med en unik kompetanse i energisektoren. Air Liquide Skagerak eies 51 % av Air Liquide, et internasjonalt gasselskap med hovedkontor i Paris (Frankrike), og 49 % av Skagerak Energi, et norsk kraftselskap i Vestfold-Telemark-regionen. Selskapet markedsfører og distribuerer biogass og naturgass som brukes i industri, transport, maritim industri og offentlige bygg.

Selskapet er en ledende og attraktiv aktør i biogassegmentet gjennom strategisk og målrettet utnyttelse av markedsposisjon, kompetanse og gassinfrastruktur, samt gjennom utvikling av naturgass- og biogassporteføljen basert på konkurransedyktige leveranser.

Selskapet bygger og utvider gassdistribusjonsnett, samt eier og driver disse nettene og de tilhørende anleggene.

Innen markedsføring, salg og distribusjon fokuserer selskapet på:

  • Utforming og bygging av distribusjonsnett med fokus på kunderelasjoner
  • Eierskap og/eller drift av distribusjons infrastruktur for gass
  • Levering av naturgass og biogass til kundene våre

Åpenhetsloven

1 juli i år trer Åpenhetsloven i kraft i Norge. Åpenhetsloven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Klikk her for mer informasjon om tiltakene som er iverksatt av Air Liquide Skagerak.

Kontakt oss

Våre ansatte

Frode Halvorsen

CEO

frode.halvorsen@airliquide.com
Andrea Schreib

CFO

andrea.schreib@airliquide.com
Anders Pederstad

Business Development

anders.pederstad@airliquide.com
Svein Morten Hanssen

Technical and Project Manager

sveinmorten.hanssen@airliquide.com
Martin Bakke

Operations Manager

martin.bakke@airliquide.com
Kristian Lund

HMS and Operation Manager

kristian.lund@airliquide.com
Jane K.G. Kristiansen

Contracts, Sales & Marketing

jane.kristiansen@airliquide.com
Jan Åge Kverndalen

Sales

janage.kverndalen@airliquide.com
Kristian Nilsen

Operations

kristian.nilsen@airliquide.com
Eystein Helland

Project Manager

eystein.helland@airliquide.com