Hopp til hovedinnhold

Biogass innen sjøtransport

Renere drivstoff til båter og ferger

Sjøtransport er én av de største kildene til global oppvarming og må gå over til mer miljøvennlige drivstoffalternativer. Biogass som tradisjonelt er brukt til godstransport på vei, er også en pålitelig løsning for sjøtransport.

Baner vei for en renere maritim industri

Skipsfartsindustrien er en stor forbruker av fossile drivstoff, og bransjen må å gå over til alternative og fornybare drivstoff. Flytende biogass gir skipsfarten en mulighet til å redusere klimagassutslippene. Et fartøy som går på biogass, reduserer CO2-utslippene med opptil 90 % sammenlignet med et tradisjonelt bensindrevet fartøy.

Flytende biogass (LBG), også kalt bio-LNG eller flytende biometan, brukes for øyeblikket hovedsakelig til tungtransport (vanligvis skip), men får stadig større betydning og kan også brukes til sjøfart og transport. Flere land har konkrete planer om å utvikle en ny LBG-infrastruktur (havner, drivstoffstasjoner, kjøretøy osv.).

Fordelene med biogass for den maritime sektoren

En løsning som allerede er tilgjengelig

Det er lett å gå over fra naturgass til biometan, siden biogass kan brukes til alle motorer som normalt går på naturgass. Mange motorer som er tilgjengelige på markedet, kjører allerede på naturgass og kan gå over til et mer fornybart drivstoff. 

Bedre forbrenningsegenskaper

Forbrenningsegenskapene til biogass er enda bedre enn dem til naturgass, siden biogass kun består av én brennbar komponent (metan), mens naturgass hovedsakelig består av metan, men har også mindre mengder av etan, propan, butan og sågar hydrogen. Disse andre kjemikaliene forbrennes under forskjellige betingelser (temperatur, trykk), noe som gjør det vanskeligere å oppnå effektiv drivstoff forbrenning.

Stoler på Air Liquide Skageraks sterke distribusjonsnett

Skipsfartsindustrien vil måtte gå over til mer miljøvennlige drivstoff i årene som kommer. Biogass seiler opp som ett av de mest interessante alternativene i dette markedet.

Air Liquide har utviklet teknologier og ekspertise som dekker hele biogass verdikjeden, fra biogass forsyning og rensing for produksjon av biometan og til den endelige bruken hos kunden. Takket være det robuste distribusjonsnettet vårt kan vi levere biogass til ferjer og båter.
 

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om noen av våre produkter eller tjenester, kan du gjerne ringe eller sende oss en melding.

Kontakt oss