Hopp til hovedinnhold

Beredskap

Vakttelefon Air Liquide Skagerak: +47 476 72 395

LNG (Liquefied Natural Gas) eller naturgass som det kalles, har fareklasse «Ekstrem brannfarlig» og består i hovedsak av metan gass (91%) og etan gass (8%). Den siste prosenten er propan og butan.

Gassen er luktfri i selve anlegget men gassen som distribueres ut til kunder tilsettes et luktstoff, slik at det skal være mulig å kjenne en eventuell lekkasje.

Gassen er:

  • Ikke giftig, men i lukkede rom vil den fortrenge luft.
  • Lettere enn luft og en lekkasje vil derfor stige opp.
  • Antennbar i blandingsforhold 5-15 % i luft.

Ved en eventuell hendelse med gasslekkasje eller brann inne på en av våre tank -og fordamperinstallasjoner så vil detektorer gi signal og automatisk stenge av gassen ut av tanken. Rett ved anlegget er det en kontrollroms container, og lamper på taket av containeren vil blinke samtidig med at en sirene vil tute. Alarm sendes samtidig til Air Liquide Skageraks vakt.

Ved en hendelse skal nødetatene umiddelbart varsles ved å ringe 110.

Air Liquide Skageraks vakt vil også rykke ut, men det er nødetatene som vil lede bekjempelsen på stedet

Informasjon om hendelsen vil kunne innhentes på nødetatenes hjemmesider.

Naturgass er som tidligere nevnt ikke giftig, men ved en gasslekkasje er det viktig å fjerne mulige tennkilder, slik at gassen ikke antennes. Gassen er lettere enn luft og stiger opp og i den retning vinden blåser.

Personer i området må ved et uhell bevege seg (gå) bort fra anlegget, og følge informasjon fra skadestedsleder.

Public Information

 

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om noen av våre produkter eller tjenester, kan du gjerne ringe eller sende oss en melding.

Kontakt oss